Habrgold

...poznání má cenu zlata...

Habrgold s.r.o. je českým výrobcem ručně dělaných bouřkových skleniček. Společnost vznikla na základě poptávky po bouřkových skleničkách určitého designu ve větším počtu kusů, kdy bylo nutné převést výrobu jednokusového originálu v technologický proces, umožňující vyrobit tisíce kusů při zachování požadované kvality.

Základ naší společnosti tvoří mnohaletá (od r. 2004) zkušenost v oblasti designu a výroby bouřkových skleniček.

Bouřková sklenička je starobylá meteorologická pomůcka, která byla v 19. století, především v Anglii, využívána k předpovědi počasí. Jedná se o skleněnou zatavenou ampuli obsahující speciální roztok, ve kterém vlivem okolních změn dochází k růstu rozmanitých krystalických útvarů.

Dříve se věřilo, že výskyt, tvar a velikost těchto útvarů je klíčem k předpovídání počasí.

Každá sklenička je ručně dělaný originál vyrobený v České republice.

Přestože bouřková sklenička již původní význam ztratila, představuje stále atraktivní a unikátní kuriozitu z dob, kdy se rodila předpověď počasí.