Studium bouřkových skleniček

Dosud se ještě nestalo, že by dekorativní předmět, jakým bouřková sklenička bez pochyby je, budil takovou pozornost a zájem veřejnosti. Opravdu věřte, že její pozornost je více než zasloužená.

Krása bouřkových skleniček spočívá především v růstu a rozmanitosti krystalů. Skleničku může člověk pozorovat celý život. Ta bude stále svého majitele čas od času překvapovat krásnými krystalky připomínající lesíky, kapradiny, větvičky a jiné fascinující útvary. Krystalické útvary "periodicky" vznikají a zanikají. Proto Vás budou stále překvapovat nová uskupení uvnitř tohoto záhadného systému. Fotografie některých krystalických útvarů si můžete prohlédnout v naší galerii krystalů

Prvotní "vědecké studie" týkající se bouřkové skleničky pochází zhruba z poloviny 19. století. Autorem těchto studií je anglický admirál Robert Fitzroy. Ten intenzivně studoval děje probíhající uvnitř skleničky. Snažil se odvodit vztahy mezi růstem krystalů ve skleničce a nastávajícím počasím. Fitzroy nebyl samozřejmě jediným, koho sklenička fascinovala. Jeho následovníci se snažili přijít na to, jak a proč sklenička "funguje" a kdo ji vynalezl. Dosud na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět. I po dvou stoletích, bouřková sklenička přitahuje pozornost jak amatérských badatelů, tak i univerzitních profesorů.

Někteří badatelé se zabývali studií předpovědi počasí podle bouřkové skleničky, jiní zase pátrali v historických spisech a snažili se vypátrat jejího objevitele. Jedna skupina vědců si uvědomila, že ani zhruba po dvou stoletích existence bouřkové skleničky nikdo netuší, čím jsou přesně tvořeny krystaly uvnitř skleničky a rozhodli se na to přijít. Někdo jiný zase pátral po tajemství složení "bouřkového" roztoku, aby zjistil, že jich byla popsána celá řada, ale že dobře funguje jen určitý poměr složek.

V roce 2008 se skupina japonských vědců rozhodla detailně prostudovat bouřkovou skleničku a došla k následujícím závěrům:

  • Krystaly uvnitř bouřkové skleničky jsou tvořeny čistým kafrem
  • Bouřková sklenička se nechová jako běžný teploměr, ale odráží teplotní historii svého okolí
  • Předpovědět počasí podle bouřkové skleničky je velmi obtížné

Pokud jste již majiteli bouřkové skleničky, nezapomínejte, že už i Vy jste experimentátorem! Pozorujte, zapisujte a radujte se z maličkostí.

Obecně lze říci, že bouřková sklenička je velmi citlivá na změny teploty, což se projeví vznikem nádherných krystalických formací, které "periodicky" rostou a zanikají v závislosti na výkyvech okolní teploty.

Pozoruhodný a stále nevysvětlený je fakt, že tvorba krystalů uvnitř bouřkové skleničky může být do jisté míry ovlivněna i něčím "jiným". Existují záznamy, že růst a rozpouštění krystalů bylo pozorováno také za konstantní teploty. Teorie vysvětlující takovýto růst krystalů se opírají například o změny elektromagnetického pole, vliv nadcházejícího počasí, změnu koncentrace iontů ve vzduchu, kvantové tunelování skrze skleněnou stěnu atd.

Růst krystalů uvnitř bouřkové skleničky je tedy ovlivněn mnoha faktory. Jedním z nich je bez pochyby tvar a velikost samotné skleněné ampule. Dalším důležitým faktorem je složení "bouřkového" roztoku, který obsahuje směs složenou z pěti látek: voda, líh (ethylalkohol), kafr, sanitr (dusičnan draselný) a salmiak (chlorid amonný). Jak poměr nebo typ jednotlivých složek ovlivňuje funkci samotné skleničky, jak se promítá do růstu krystalů je stále nezodpovězená otázka. Kafr tvoří hlavní složku směsi, která je odpovědná za krystalické útvary ve skleničce. Existují však různé názory, jaký kafr by měl být použit ve skleničce, aby spolehlivě "předpovídala" počasí. My se na tyto otázky pokusíme v průběhu let odpovědět. Postupně budeme v sekci studium bouřkového roztoku zveřejňovat výsledky našeho bádání.

Záhadami opředená sklenička přitahuje pozornost univerzitních vědců i v dnešní moderní době. Svědčí o tom například článek z roku 2008 "Pattern formation of crystals in storm glass" v časopise Journal of Crystal Growth 2008, 310, 2668-2672.

Zájem o bouřkovou skleničku bude pravděpodobně trvat neustále. Čím více je studována, tím více kuriózní a záhadná se zdá být.