Efekt chumelení

Tento efekt patří k nejkrásnějším dynamickým jevům, které lze v bouřkové skleničce spatřit. Slovo "snowfall" znamená v angličtině "sněžení" ale i "napadaný sníh". Tyto dvě slova vystihují to, co se bude dít a co můžete vidět v bouřkové skleničce. Bouřková sklenička, jako jediný instrument, dokáže věrně simulovat chumelení - vznik krystalických zárodků a jejich postupné zvětšování až po velikost vloček, které se snáší ke dnu bouřkové skleničky.

Za určitých podmínek lze tento nádherný proces krystalizace pozorovat v bouřkové skleničce nebo ho uměle vyvolat. Děj trvá zhruba desítky minut v závislosti na velikosti bouřkové skleničky a okolní teplotě.

Mírným ohřátím skleněné ampule (asi na 35-45°C) dojde k postupnému rozpuštění směsi. Na začátku celého děje bouřková sklenička obsahuje pouze čirý roztok. Postupně, jak dochází k chladnutí bouřkové skleničky, začínají se ode dna tvořit první krystalky. Vedle toho se zároveň v kapalině tvoří první krystalizační zárodky. Budou připomínat drobné bílé tečky, které v bouřkovém roztoku "visí". Tyto zárodky vloček se budou pomalu zvětšovat a připomínat čtverečky, křížky a hvězdičky. Po dosažení určité velikosti začnou pomalu klesat ke dnu bouřkové skleničky.

V průběhu dalších minut se, vedle již velkých klesajících vloček, začnou v bouřkové skleničce tvořit další a další bílé tečky a stanete se svědky krásného efektu tzv. "Snowfall" efektu - chumelení. Celý děj bývá doprovázen i růstem lístečkovitých krystalů na hladině bouřkového roztoku. Nakonec bude celá bouřková sklenička "zasněžená" téměř až k hladině samotného roztoku. Vzniknou tak zajímavé útvary nahromaděných "závějí" a "sněhu".

Jak dosáhnout Snowfall efekt:

Nejprve je nutné provést aktivaci vlastní bouřkové skleničky a po té ji ponechat ve stavu klidu.

  • Aktivace

Velmi opatrným ohřátím bouřkové skleničky (ne na více než 40-45°C) za mírného protřepávání lze docílit úplného rozpuštění směsi. Bouřková sklenička by měla obsahovat zcela čirý průhledný roztok připomínající vodu. Možné je mírné ohřátí pomocí fénu, tak že je bouřková sklenička držena v ruce a mírně protřepávána. Ruka by vás od fénu neměla pálit! Nejbezpěčnější je ponoření skleněné ampule do teplé vody (asi 45°C, kdy ještě udržíte ve vodě ruku) a za občasného protřepání tak směs v ampuli rozpustit. Tento postup je nejvýhodnější u celoskleněných skleniček serie CS. V případě kombinovaných skleniček (např. serie BS, NS, HS atd) je nutno s ampulí manipulovat tak, aby nebyly ostatní části skleničky (mosaz, dřevo) zasaženy vodou, která by mohla způsobit vizuální změny povrchu těchto částí. Jakékoliv ohřívání bouřkové skleničky je nebezpečný proces, kdy může hrozit určité riziko prasknutí nebo roztržení skleněné ampule, je-li lokálně přehřáta.

Pokud se k tomuto procesu odhodláte, činíte tak na vlastní riziko. Mějte na paměti, že směs v bouřkové skleničce je hořlavá.

Důležité upozornění: v žádném případě nelze použít k ohřevu bouřkové skleničky mikrovlnou nebo jakoukoliv jinou troubu, horkovzdušnou pistoli, přímotopy, sporáky, elektrický vařič nebo otevřený plamen, kdy by mohlo dojít k lokálnímu přehřátí a prasknutí nebo dokonce roztržení skleněné ampule a případnému vznícení směsi.

  • Stav klidu

Bouřkovou skleničku s čirým teplým roztokem postavte na místo, kde se Vám bude dobře sledovat celý proces. Nejlépe vyhovuje místo takové, kde bude bouřková sklenička stát proti tmavšímu pozadí a nebo místo, aby skleničkou procházelo tlumené světlo. Vyniknou tak veškeré detaily chumelení. Bouřkovou skleničku nechte klidně stát na zvoleném místě a nehýbejte s ní. Bude nějakou dobu trvat, než se začnou tvořit první bílé tečky v roztoku a krystalky na dně bouřkové skleničky. Sami si zaznamenejte kolik času je potřeba pro vznik prvních krystalků. Doba potřebná k tomu, abyste spatřili první známky efektu, závisí na teplotě na jakou jste ohřáli skleněnou ampuli, na velikosti skleněné ampule (u malých skleniček začíná efekt dříve než u velkých), na okolní pozorovací teplotě při které bouřková sklenička volně stojí se svým čirým roztokem a samozřejmě na velikosti a tvaru bouřkové skleničky.

Tento nádherný efekt si můžete ve své bouřkové skleničce opakovat donekonečna. Můžete si tak dopřát unikátní pohled na zimní krajinu, kdykoliv v průběhu roku.

Na následujících fotkách si můžete prohlédnout efekt "chumelení" neboli "snowfall effect" v jednotlivých bouřkových skleničkách, které nabízíme.


Chumelení v BS-K70


Chumelení v BS-VE60


Chumelení v BS-P70