Často kladené otázky

Je možné podle bouřkové skleničky předpovídat počasí?

Jak již bylo uvedeno, v 19. století lidé věřili, že podle bouřkové skleničky lze předpovídat počasí v následujících několika dnech. Japonská studie z roku 2008 v časopise Journal of Crystal Growth poukazuje na to, že předpovědět počasí podle bouřkové skleničky je velice obtížné, ne-li nemožné. Autoři německé studie z roku 2012 v časopise Chemie In Unserer Zeit popisují, že se jim počasí podle skleničky nepodařilo předpovědět.

Japonská studie uzavírá svá pozorování tím, že bouřková sklenička se nechová jako běžný teploměr, růst krystalů je jakousi časově závislou odezvou kopírující teplotní historii okolí. Nicméně, mnoho lidí stále tvrdí, že podle bouřkové skleničky počasí předpovědět lze. My se přikláníme spíše k tvrzení výše zmíněných studií. Takže tako otázka "Lze předpovědět počasí podle bouřkové skleničky?" zůstává nadále otevřená a může být výzvou pro každého nového majitele Bouřkové skleničky.

Je obsah bouřkové skleničky toxický?

Obsah bouřkové skleničky není toxický pokud dojde k potřísnění kůže, ale při požití vykazuje určitou toxicitu. Při rozbití bouřkové skleničky (viz bezpečnostní list), stačí potřísněné místo omýt mýdlem a teplou vodou, potřísněnou část těla omyjte vlažnou vodou a mýdlem. Charakteristická vůně směsi je dána přítomností kafru často používaného v medicíně při přípravě mastí.

Je bouřková sklenička určena pro venkovní nebo domácí použití?

Obecně jsou bouřkové kleničky určeny pro vnitřní použití a to především proto, že vnější podmínky by poškodily povrchovou úpravu podstavců skleničky. Skleničku nevystavujte delšímu působení slunečních paprsků. Přítomné UV záření způsobuje pomalý rozklad směsi, která se barví do žluta.

Kdy mi začnou růst krystaly?

Bouřkovou skleničku postavte na Vámi zvolené místo a nechte týden v klidu. Po této době, by mělo vlivem teplotních změn okolního prostředí, dojít k růstu prvních krystalů. Pokud se tak nestane, přemístěte ji na místo, kde je obecně tepleji (kuchyň, koupelna). Ponechte skleničku přes noc a po té jí umístěte na místo nepatrně chladnější. Tato změna teploty by měla nastartovat růst krystalů. Ideální je takové místo, kde se teplota mírně střídá v průběhu dní.

Kam je nejlepší bouřkovou skleničku umístit?

Samozřejmě sklenička musí být umístěna z dosahu dětí a domácích zvířat! Ideální je místo takové, kam nedopadají přímé sluneční paprsky a kde malý výkyv denních a nočních teplot zajistí optimální funkci bouřkové skleničky. Sami experimentujte a přesvědčte se, které místo ve Vaší domácnosti je pro růst krystalů v bouřkové skleničce nejvhodnější.

Uvnitř bouřkové skleničky se nic neděje, jak je to možné?

Toto se může stát v případě, že umístíte bouřkovou skleničku na místo, kde je stále stejná teplota. Proto je vhodné poskytnout bouřkové skleničce takové prostředí, kde se střídá alespoň mírný vzestup a pokles teploty, což zajistí optimální růst nových krystalických útvarů. Dokonale utěsněné domácnosti, navíc temperované na konstantní teplotu, kde neexistují výkyvy teploty, nejsou vhodným místem pro bouřkovou skleničku. V těchto případech může být růst krystalů velmi slabý případně nulový. Avšak i v těchto prostorách lze najít místa, kde existují výkyvy teplot - například, okenní parapet, místa blízko dvěří, chodby a schodiště atd. Jinak doporučujeme zajistit, alespoň malé snížení teplot během noci.

Vámi nabízené bouřkové skleničky vyrábíte a nebo některé z nich dovážíte?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, všechny námi nabízené bouřkové skleničky jsou pouze naše výrobky, které jsou ručně vyráběny zde v České republice.